Monday, January 10, 2022

Удължаване на срока за кандидатстване по първата покана на Community Research Awards

С цел насърчаване на участието с качествени проектни предложения и като допълнителна възможност за внасяне на корекции по текстовете на вече подадени проекти, екипът на UniverCity в Софийски Университет "Св. Климент Охридски", удължава срока за кандидатстване по поканата Community Research Awards до 15.01.2022 г. (включително).

На подалите напомняме, че електронните форми остават отворени за редакция до изтичане на крайния срок. 

За сведение:

Поканата за кандидатстване.

Въпроси и отговори.