Friday, December 17, 2021

Community Research Awards - Първа покана в Софийски университет - Въпроси и отговори

В приложения файл ще откриете отговори на въпросите по първата показа за конкурса Community Research Awards, организиран от Софийски университет "Св. Климент Охридски" като партньор по проекта UniverCity (получени до 17.12.2021 г.):

иконата на pdf e от freepic.com