Sunday, February 20, 2022

Обучение за оценители по CRA: Видео лекция 1

Проектът UniverCIty и подходът на Community Research Awards - какво целим с поканата за кандидатстване в Софийски университет?

Лектор: Албена Вуцова