Thursday, March 2, 2023

Класиране на кандидатите по втората покана на Communty Research Awards - Софийски университет

Приключи оценителната процедура по втората покана Community Research Awards в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Забавянето в подбора, наложено по причини от счетоводен характер, ще бъде взето под внимание при сключване на договорите. Кандидатите ще бъдат информирани за следващите стъпки в отделни писма.


Финансирането ще се осъществи по низходящ ред до изчерпване на наличния ресурс. Екипът на UniverCity работи активно по привличане на външна финансова подкрепа, която ще позволи да бъдат подкрепени по-голям брой проектни идеи.