Tuesday, November 22, 2022

Удължаване на срока за кандидатстване по втората покана за Community Research Awards

С цел да дадем възможност за по-качествена подготовка и  да проведем допълнителна среща с потенциалните участници:

Удължаваме срока за кандидатстване по втората покана за конкурса Community Research Awards!
Проектите могат да бъдат подавани в срок до 24:00 ч. на 12.12.2022 г. в електронната форма, достъпна на страницата на поканата.

Обучителна сесия по Zoom за желаещите ще се проведе в Zoom на 30.11.2022 от 15:00 ч. на следния адрес:

Topic: CRA - 2nd Competition - Training of Applicants
Time: Nov 30, 2022 03:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 873 0764 7890
Passcode: 907659

Програмата на събитието може да бъде свалена тук.