Friday, November 11, 2022

UniverCity - Събитие за разпространение на резултатите в Министерство на иновациите растежа

Два от екипите, изпълнили проектните си идеи в рамките на първата покана Community Research Awards (CRA), представиха своите постижения на среща с представители на Министерство на иновациите и растежа. Алексей Потебня разказа за дейностите по своя малък грант WeTrust, в рамките на който е проведена кампания по информиране на общността относно невярната информация и лъженауката от гледна точка на науките за маркетинга. Основен инструмент в кампанията са кратки видео-послания за недостоверната информация, които стъпват върху проучване и типология на различни информациони източници.

Марина Стефанова, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, сподели опита си в изпълнението на малка проектна идея, насочена към насърчаване на устойчивия начин на живот сред жителите на големия град. Участниците в събитието заявиха намеренията си да продължат контактите и ъструдничеството между Министерство на иновациите и Университета.

В кратки клипове можете да се запознаете с основни акценти от дейността на носителите на Community Reasearch Awards - Марина Стефанова и Алексей Потебня.

CRA We Trust с ръководител Алексей Потебня:

CRA Sustainable City Lifestyle с ръководител Марина Стефанова: