Thursday, October 13, 2022

Представяне на малките изследователски грантове (CRA) в Министерство на образованието и науката

На 10 октомври 2022 г. в МОН, като активен участник и заинтересована страна, на официална церемония бяха представени резултатите от два проекта, финансирани чрез UniverCity. Рутияна Нгундо – докторант в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски разказа на работата на екипа, изпълнил задачите по CRA „Предизвикателствата пред чуждестранните студенти в България“. Доц. д-р Владимир Божилов от катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ запозна слушателите с тяхната инициатива за социализация на научната инфраструктура на територията на гр. София.Събитието беше открито от зам.-министър Албена Чавдарова, която подчерта важността на развитието на академични проект, изграждащи връзки с обществото. Тя изрази своята удовлетвореност от работата на екипа по проекта UniverCity, който успя да мотивира млади учени и изследователи от различни области да кандидатстват със своите идеи.


Проф. Албена Вуцова от СУ „Св. Климент Охридски“ представи основните цели на UniverCity и отчете постигнатите до момента резултати, които от една страна гарантират неговата устойчивост, а от друга – демонстрират практико-приложния характер на дейностите.

Срещата отбеляза приключването на първия пилотен конкурс за предоставяне на малки академични грантове в полза на местните общности. Тази есен предстои втора покана за малки академични грантове по теми, важни за местните общности.