Tuesday, October 11, 2022

Представяне на Community Research Awards в Асоциация за развитие на София - видео

Видео-материал от представянето на проектите на Петя Груева и Людмила Кирилова в Асоциация за развитието на София: