Friday, October 14, 2022

Представяне на Community Research Awards в МОН - видео

Видео-материал от представянето на проектите на Рутияна Нгундо и Владимир Божилов в Министерство на образованието и науката: