Monday, October 10, 2022

Community Research Awards в Асоциацията за развитие на София - Събитие за разпространение на резултатите

Какво е общото между младите студенти по история от Софийския университет, киберетнографията и японската онсен култура? Можем ли да „настигнем“ японците? Знаете ли къде се намира село Славейно, сега само с 92 жители, но дом на над 120 български лекари?

Тези и много други интересни факти бяха споделени по време на представянето на два научни проекта на студенти и преподаватели от Софийския университет в рамките на проекта UniverCity. Презентациите бяха онлайн, на 7 октомври 2022 г. и събраха изследователи и членове на Асоциация за развитие на София и Столична община. Двата изследователски проекта следват методологията на "community research awards", където учени от университетите работят по тема или проблем, идентифицирани като важни от общността. Изследователският екип на д-р Петя Груева, Исторически факултет на Софийския университет, се фокусира върху изучаването на колективната идентичност и историята на малко село в най-южната граница на България, използвайки дигитални формати, за да съхрани за бъдещето устните истории, споделени от жителите на Славейно. Изследователската група на д-р Людмила Кирилова, Център за източни езици и изследвания, работи в гр. Драгиново с амбицията да въведе някои добри практики от Япония за използване на местните минерални извори. Макар и само на няколко километра от Велинград, наричан „спа центъра на Балканите“, малкият град тепърва ще се възползва максимално от богатите си природни ресурси.

Асоциацията за развитие на София е ангажирана за съхравянава и разширява познанието, свръзано с местните общности от знания, като партира със студенти и изследователи. Съвместният форум със Софийския университет потвърждава убеждението, че нито чистото изследване, нито самите политики могат да отговорят на всички нужди на съвременното общество. В днешния дигитално глобален свят свързаността и сътрудничеството с множество участници са важна предпоставка за това малките общности да решават проблемите си, понякога чрез методи, идващи буквално от „другия край на света“.

Проектът UniverCity се координира от СУ "Св. Климент Охридски", с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+.