Wednesday, May 11, 2022

CRA: Ден на астрономията в София

Над 2000 души посетиха Астрономическата обсерватория на СУ по време на Пролетния ден на астрономията. Граждани на всички възрасти разгледаха Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Кл. Охридски“ и се насладиха на богата лекционна, наблюдателна и демонстрационна програма в рамките на Световния пролетен ден на астрономията на 7 май 2022 г.


Над 2000 души, включително деца, ученици, родители, жители и гости на град София посетиха специалното събитие, организирано от катедра „Астрономия“ към Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, по повод Световния пролетен ден на астрономията на 7 май. Богатата програма в Астрономическата обсерватория на Алма Матер в парк „Борисова градина“ включваше възможност за наблюдения с телескопи на Слънцето и Луната, осем научнопопулярни лекции от учени от Физическия факултет на СУ, забавни научни демонстрации от физици от университета, както и от екипа на Детски научен център „Музейко“.

След лекционната програма, която предизвика активен интерес и въпроси от публиката към лекторите, се проведе викторина с награди. Всички отговорили правилно, получиха въртяща се звездна карта, с която да продължат да развиват интереса си към астрономията и наблюденията на нощното небе. В рамките на събитието посетителите разгледаха и научиха повече за историята на обсерваторията, която е паметник на културното наследство и дом на най-стария телескоп на постоянен фундамент в България. Беше представена музейна експозиция с научни инструменти, използвани от първите астрономи у нас. Всички посетители можеха свободно да разговарят с учените и да зададат своите въпроси за Космоса през цялото време.

По този начин събитието се превърна в успешна пресечна точка и мост, който свързва неспециализираното, но заинтересовано гражданско общество, с действащи учени, занимаващи се със задачи от предния фронт на науката.

Събитието се реализира в рамките на проект „Astronomy Day at Sofia Observatory 2022”, подкрепен като дейност по конкурс „UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community”, договор за грант № 80-11-118/07.04.2022 г.