Thursday, May 12, 2022

Представяне на финансираните проекти #3 Transfer of Japanese Culture in Draginovo

Третото филмче за проектите, финансирани по конкурса на UniverCity, разказва за инициативата на колегите от специалност "Японистика" да запознаят с традиционна японска практика по управление на минералните води (онсен) местната общност в българкото село Драгиново. Въвеждането на подобни модели е важно за жителите, тъй като селото е богато на минерални водни ресурси. Ръководител на проекта е Людмила Илиева.