Wednesday, May 11, 2022

Представяне на финансираните проекти #2 The Collective Identity in the Oral Narrative in the Village of Slaveyno

Второто филмче за проектите, финансирани по конкурса на UniverCity, представя инициативата за съхраняване на устните разкази, важни за колективната идентичност в село Славеино и неговата малка общност. По темата работят етнологът д-р Петя Груева и нейните колеги.