Monday, May 9, 2022

Събитие за разпространение на резултатите - Първи конкурс CRA в Софийски университет

На 20 април 2022 г. в Заседателна зала № 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе събитие за разпространение на резултатите. В програмата на събитието бе отчетен напредъкът по изпълнението на проект UniverCity. Представени бяха кандидатите, получили финансиране в рамките на първата конкурсна сесия „Малки изследователски грантове в подкрепа на местните общности“ (Community Research Awards) и техните проекти.

Конкурсът се провежда пилотно в България в периода ноември 2021 г. – януари 2022 г. в рамките на международния проект UniverCity, в който Софийският университет е водещ партньор на организации от Румъния, Италия и България.

Проф. д-р Албена Вуцова представи проекта UniverCity, подкрепен от програма Еразъм+ на Европейския съюз по договор № 2020-1-BG01-KA203-079271-KA203-HE-33-15.10.2020, предстоящите стъпки и перспективите за устойчивост пред инициативата Community Research Awards. По думите й, по този начин се дава възможност за реализация на относнително малки проекти, насочени към решаване на иновационни проблеми или научни изследвания.


Проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ поздрави участниците. Според него подходът “Community Research Awards” позволява да се търсят пресечни точки между наука и бизнес, и допълни, че това е потенциална посока за надграждане на започнатите дейности. Ректорът изтъкна като важен акцент възможността за партньорството с местните власти, което би могло да бъде образец и за последващи партньорства.


Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на иновациите и растежа, засегна темата за необходимостта от развитието на проектната компетентност сред студентите – да търсят решения чрез проекти като използват своите натрупани знания и умения по време на образователния процес в подкрепа на обществото, на по-уязвими групи и др. Тя подчерта, че трябва да се инвестира повече в начинания, които да ангажират студентите и младите изследователи и да им дадат необходимите проекти умения.


Д-р Николай Янев от екипа на проект UniverCity представи страните, участващи в проекта – външни организации, включени в оценката и изпълнението, както и кандидатите и техните проекти. Той посочи, че проектът е интересен експеримент, който показва, че учените могат да бъдат овластени в изпълнението на проекти при облекчаване на административната тежест, че гражданите като физически лица могат да бъдат достатъчно отговорни в управлението на бюджети. На второ място инициативата дава възможност да бъдат търсени мостове между академията и различни общности, които споделят интереси или местоживеене. Трети акцент в дейностите е, че UniverCity стимулира хората да влязат във връзка с оганизации, заинтересовани от техните идеи.

В рамките на събитието представителите на наградените проекти запознаха присъстващите със своите идеи и дейностите, които предстои да извършат, както и със значимостта им за развитието на местните общности. В края на събитието бяха записани и кратки видео визитки на финансираните в рамките на Community Research Awards инициативи.