Sunday, April 17, 2022

Обучение за екипите по CRA проекти

На 15 април 2022 г. от 14:00 ч. в електронната платформа Zoom се проведе Обучение за бенефициентите от първата сесия на Community Research Awards в Софийски университет "Св. Климент Охридски".


В обучението се включиха членовете на екипа на проект UniverCity, в рамките на който се организират конкурсните сесии на Community Research Awards. Те разказаха за идеята зад проекта-майка, за спецификите на проектите, свързани с местните общности и за техническите и финансови изисквания при изпълнението. След представянето на лекторите в дискусията  бяха засегнати специфичните въпроси, поставени от ръководителите на проектите и техните екипи. Бяха откроени и следващите административно-организационни стъпки в комуникацията между екипа на UniverCity и бенецифиентите.