Tuesday, May 10, 2022

Представяне на финансираните проекти #1 Astronomy Day at Sofia Observatory

По време на второто събитие за разпространение на резултатите по проект UniverCity, проведено на 20 април 2022 г. в Ректората, записахме кратки представяния на малките проекти, получили подкрепа като Community Research Awards.

Първото филмче разказва за Деня на астрономията в Софийската обсерватория. Проектът е насочен към повишаване на интереса на жителите на града към интересна и важна област на научното познание като възможност за професионално поле пред по-младите. Той представя и обсерваторията като важен маркер в образователния и научен живот на столицата.