Monday, June 20, 2022

Представяне на финансираните проекти #5 Sustainable City Lifestyle

Петото филмче за проектите, финансирани по конкурса на UniverCity, разказва за идеята на Марина Сетфанова, главен асистент в Софийския университе, да организира кампания, чрез която да насърчи устойчивия начин на живот в града: "Нито е трудно, нито е бавно, може да започне сега и не струва нищо".