Monday, July 4, 2022

Обучение за оценители по CRA: Видео лекция 4

Първа конкурсна сесия - Community Research Awards в Софийски университет "Св. Климент Охридски" - оценка на подадените проекти.

Лектор: Николай Янев