Monday, February 21, 2022

Обучение за оценители по CRA: Видео лекция 2

Първа конкурсна сесия - Community Research Awards - формулярът за кандидатстване.

Лектор: Георги Бурнаски