Monday, February 21, 2022

Обучение за оценители по CRA: Видео лекция 3

Първа конкурсна сесия - Community Research Awards в Софийски университет "Св. Климент Охридски" - финансови въпроси.

Лектор: Николай Янев