Friday, March 11, 2022

Класиране на кандидатите по първата покана CRA в Софийски университет

Завърши оценката на проектните предложения, подадени в кампанията по първата покана от състезанието Community Research Awards в Софийски университет "Св.Климент Охридски". UniverCity ще осигури финансиране за идеите, класирани на първите шест места. В случай, че някой от одобрените за финансиране се откаже, за сключване на договор ще бъде поканен следващият по ред от резервите.

Класирането е достъпно в приложения файл.

Успешните кандидати ще получат индивидуални електронни съобщения с инструкции относно сключването на договори.