Tuesday, August 1, 2023

Резултати от Community Research Awards сред общността на глухите хора

Приключи изпълнението на дейностите по втората покана от малките изследователски грантове Community Research Awards. В обхвата на проект "Изследователски данни за българския жестов език, изведени от общността на глухите хора", с ръководител Славина Лозанова, бяха създадени четири специализирани видео-материала на български жестов език, съставна част от Наръчник за развитие на умения за лингвистичен анализ на жестов език (адаптиран за глухи изследователи):

1. За задачите, изпълнени от Славина Лозанова и нейните колеги:

2. За жестовия език:

3. Корпус от жестови данни:

4. За обработката и анализа на езикови данни с програма ELAN: