Friday, July 7, 2023

Покана за включване в дейностите по проект Learn.Inc

Екипът на проект Learn.Inc (https://learn-inc.eu/), изпълняван от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с международен консорциум по програма Еразъм+, кани:
>> преподавателите, изследователите и докторантите в качеството им на потенциални лектори и
>> студентите в качеството им на потенциални слушатели;
за предварителен подбор в дейностите по проекта.

В техния фокус ще бъде организирането и провеждането на специализирани обучителни курсове в области като:
  • Цифровизация и изкуствен интелект
  • Фалшиви новини, дезинформация и хибридни войни
  • Екология и зелен преход
  • Миграция и интеграция
  • Развитие на местните общности
Регистрираните преподаватели ще получат възможност да създадат и проведат курсове в рамките на конкурс чрез финансовата подкрепа на проекта Learn.Inc, финансиран от програма Еразъм+.

В предварителния подбор можете да се включите чрез попълването на кратка електронна анкета като преминете следните стъпки:
  1. Да отидете на адрес: https://learn-inc.eu/bg/profile
  2. Да се регистрирате чрез бутон register като в данните за регистрация в полето „институция“ избирате Sofia University St. Kliment Ohridski
  3. След влизане в системата – да попълните кратката анкета.
Срокът за кандидатстване по настоящата покана е до 31 юли 2023 г. вкл.