Thursday, June 8, 2023

CRA Toolkits in Bulgarian and Romanian

EN
The toolkits for universities and local authorities, summarizing the experience of the Community Research Awards within the framework of project UniverCity are available in the national languages - Romanian and Bulgarian. Thus the knowledge accumulated will reach a broader audience, equipping higher education institutions and local authorities to design accessible collaboration programs between the academia and the communities.

BG
Наръчниците за университети и местни власти, обобщаващи опита от Community Research Awards в рамките на проект UniverCity, са достъпни на националните езици - румънски и български. По този начин натрупаното знание ще достигне до по-широка аудитория, подготвяйки институциите за висше образование и местните власти да проектират достъпни програми за сътрудничество между академичните среди и общностите.

RO
Seturile de instrumente pentru mediul academic (universități și institute de cercetare) și actori comunitari (autorități publice și organizații comunitare) care rezumă experiența Proiectelor Comunitare de Cercetare în cadrul proiectului UniverCity sunt disponibile în limbile naționale - română și bulgară. Astfel, cunoștințele acumulate ajung la un public mai larg, oferind suport instituțiilor de învățământ superior și autorităților locale să conceapă programe de colaborare accesibile, între mediul academic și comunități.