Thursday, April 27, 2023

Покана за кандидатстване - Community Research Awards - Трета конкурсна сесия

Водени от желание за утвърждаване на науката близо до гражданите,
Убедени във възможностите на образованието да гради мостове между общностите и
Вярващи в силата на познанието за достигане и отместване на границите,

Министерство на образованието и науката и Софийският университет “Св. Климент Охридски” отправят покана за участие в конкурса “Малки изследователски грантове в подкрепа на общностите” - III-та сесия.

Конкурсът ще подкрепи проекти, насочени към създаване на полезни, достъпни в интернет и безплатни електронни ресурси, в помощ на студентите и кандидат-студентите от Република Северна Македония.

Важно:
1) Проектно предложение могат да подадат физически лица:
  • преподаватели,
  • изследователи и
  • студенти, докторанти и пост-докторанти
от Софийски университет “Св. Климент Охридски” - самостоятелно или като представители на екип.

2) Максималната продължителност на дейностите е 6 месеца.

3) Финансовата подкрепа за всеки малък проект е в размер на 1500 лв.

4) Кандидатстването е електронно, а крайният срок за подаване на проекти е 24:00 на 02.06.2023 г.

Важно! С цел набиране на достатъчно качествени кандидатури срокът за подаване на документи по поканата се удължава до 24:00 на 16.06.2023 г.

5) Кандидатите се оценяват съгласно критериите описани в оценителната таблица - Приложение 4

6) С одобрените за финансиране ще бъде сключен договор за предоставяне на изследователска стипендия по образец - Приложение 5.


Подробна информация и документи за кандидатите:
Само за информация!

Предложенията се подават чрез електронен формуляр на адрес: