Tuesday, December 7, 2021

Обучение за кандидатите по първата конкурсна сесия - CRA

На 13 декември 2021 г. от 13:00 ч. в Zoom ще се проведе Обучение за кандидати по първата конкурсна сесия на Community Research Awards в Софийски университет "Св. Климент Охридски" - първа конкурсна сесия.

С програмата можете да се запознаете в приложения файл.

Желаещите да участват следва да направят предварителна регистрация за събитието. Регистрираните ще получат връзка за събитието в Zoom: